Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΓΣΕΕ                                                                                                  210 8202190,210 8834611


ΓΣΕΒΕΕ                                                                                                                  210 3816600


ΕΟΒΕΑΜΜ                                                                                                           210 5142222


ΣΙΣΕΜΑ                                                                                                                210 5225233


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                                    210 5295001


ΒΕΑ                                                                                                                        210 3680700


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                       210 6969218-219


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ                                                                        210 6444226

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                               2106508000


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ                                         210 6965876


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                        210 3332577


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                 2410 536453


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ                                           2310 241668


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                                              2810 247010


ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ                                                  2610 277779


ΟΒΣΑ                                                                                                                  210 3809327


ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝ.ΡΕΚΤΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        210 3474041


»                 »              »         ΒΟΡΕΙΟΣ  ΕΛΛΑΣ                                            2310 704760


»                 »              »        ΘΡΑΚΗΣ                                                             25410 70390


»                 »              »        ΘΕΣΑΛΙΑΣ                                                         2410 552250


»                 »              »        ΚΡΗΤΗΣ                                                             2810 255414


»                »             »         ΠΕΛΛ/ΝΗΣΟΥ-ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ  26810 52014