04-02-2016 - Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απεργία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απεργία. Όλες οι βιοτεχνίες ρεκτιφιέ κλειστές σε Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο.

001
002
003
004
005
006
007