Συνδεδεμένοι
Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους
Είσοδος στο Forum
Αναζήτηση
Επιχορηγήσεις
Διαφήμιση
Σύνδεσμοι
Διαφήμιση
Home Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2022 ΟΒΡΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2022 ΟΒΡΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 1/2022 ΟΒΡΕ η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος (ΟΒΡΕ) προβαίνει στη συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελούμενών πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202

Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησης τους ανά Περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (Κεφάλαιο 6. Κατανομή ωφελούμενων ανά Περιφέρεια).

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ