Συνδεδεμένοι
Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους
Είσοδος στο Forum
Αναζήτηση
Επιχορηγήσεις
Διαφήμιση
Σύνδεσμοι
Διαφήμιση
Home Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2022 ΟΒΡΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2022 ΟΒΡΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2021 ΟΒΡΕ η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος (ΟΒΡΕ) προβαίνει στη συγκρότηση Οριστικών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202 .

Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησης τους ανά Περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις, που διαμορφώνονται, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (Κεφάλαιο 6. Κατανομή ωφελούμενων ανά Περιφέρεια)Δείτε τα αποτελέσματα εδώ