Συνδεδεμένοι
Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους
Είσοδος στο Forum
Αναζήτηση
Επιχορηγήσεις
Διαφήμιση
Σύνδεσμοι
Διαφήμιση
Home Νέα 2011-03-06 Το άρθρο στην εφημερίδα "τύπος ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

2011-03-06 Το άρθρο στην εφημερίδα "τύπος ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 

 

 

Η
βόλτα μας στα δυτικά προάστια ψάχνοντας
για κάποια αξεσουάρ αυτοκινήτου μάς έφερε
μπροστά σε ένα ρεκτιφιέ και αυτόματα έγινε ο
συνειρμός: Κάθε μέρα ακούμε για την απόσυρση
και τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώ-
σουμε και την αντίθετη άποψη επί του θέματος.
Ψάχνοντας αναθεωρήσαμε πολλά πράγματα
που πρωτύτερα θεωρούσαμε δεδομένα σχετικά
με τον κλάδο του αυτοκινήτου, της επισκευής,
της ανακατασκευής (rectifie), της απόσυρσης
κ.λπ. Ενας κλάδος (του ρεκτιφιέ ή ανακατασκευ-
ής κατά το ελληνικότερο) που σφύζει από ζωή,
που απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους, που
δίνει τη «μάχη» του ενάντια σε ισχυρότερους
αντιπάλους, που προσπαθεί εδώ και δεκαετίες
να βγει από την αφάνεια και να δημοσιοποιήσει
τη λειτουργία του και την καλή επίδοση των
ανακατασκευασμένων κινητήρων. Εκεί βρήκαμε
το γραμματέα της Ενωσης Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ
Αττικής, κ. Αθανάσιο Τσιρέπα, και η πρόταση-
πρόσκλησή του να συναντηθούμε με τον πρό-
εδρο της Ενωσης, κ. Μάκη Γαβριήλ, μας έδωσε
την ευκαιρία για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ετσι, άμεσα κλείστηκε το ραντεβού και η κου-
βέντα που κάναμε με τους τρεις τους (ήταν πα-
ρών και το μέλος του Δ.Σ. κ. Κώτσος Κων/νος)
αποδείχτηκε «επιμορφωτική».
 Τύπος της Κυριακής: Ποια είναι η κα-
τάσταση της Ενωσης σήμερα;
Μάκης Γαβριήλ.: Καταρχήν δεν μιλάμε απλά
για Ενωση αλλά για Πανελλήνια Ομοσπονδία,
που αυτή τη στιγμή αριθμεί 6 ενώσεις-μέλη με
πάνω από 140 ρεκτιφιέ σε όλη την επικράτεια
και με τριπλάσιους, τουλάχιστον, εργαζομένους
σε αυτά.
Είμαστε οργανωμένοι, με δικά μας γραφεία, στα
οποία γίνονται οι συνελεύσεις μας, με ηλεκτρο-
νική διεύθυνση στο Internet (www.οβρε.gr) που
ενημερώνεται συνεχώς για τις δραστηριότητές
μας, με επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και
με διάφορες άλλες κινήσεις, προσπαθώντας να
προωθήσουμε τον κλάδο και τα συμφέροντά
του. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρω και
την πιστοποίηση που τελευταία χορηγεί η Ομο-
σπονδία μας στα ρεκτιφιέ που το επιθυμούν και
που, βεβαίως, τηρούν τις προδιαγραφές.
 «ΤτΚ»: Ποια είναι η άποψή σας για
την απόσυρση;
Μ.Γ.: Η απόσυρση είναι ένα μέτρο που βολεύ-
ει καθαρά μόνο τους εμπόρους καινούργιων
αυτοκινήτων και βλάπτει όλους τους άλλους
κλάδους του αυτοκινήτου. Υποτίθεται ότι με την
απόσυρση βοηθάς το περιβάλλον διώχνοντας
τους ρυπογόνους κινητήρες. Μα δεν είναι αυ-
τονόητο ότι όταν επισκευαστεί ένας καταπονη-
μένος κινητήρας και μπούνε νέα ανταλλακτικά
πάνω του θα δουλεύει σαν καινούργιος; Εκεί
δεν βοηθάς το περιβάλλον; Αλλωστε είναι και
το σλόγκαν της Ομοσπονδίας μας: «ΡΕΚΤΙΦΙΕ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Και το χειρότερο
όλων είναι πως σε πολλές περιπτώσεις οι από
απόσυρση κινητήρες ξαναπωλούνται χωρίς επι-
σκευή στην αγορά, κάνοντας διπλό κακό στο
περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με τον κλάδο
του ρεκτιφιέ με το μέτρο της απόσυρσης πλήτ-
τεται και ο κλάδος των εμπόρων ανταλλακτι-
κών, που είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας, διότι

    Η βόλτα μας στα δυτικά προάστια ψάχνονταςγια κάποια αξεσουάρ αυτοκινήτου μάς έφερεμπροστά σε ένα ρεκτιφιέ και αυτόματα έγινε οσυνειρμός: Κάθε μέρα ακούμε για την απόσυρσηκαι τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώ-σουμε και την αντίθετη άποψη επί του θέματος.Ψάχνοντας αναθεωρήσαμε πολλά πράγματαπου πρωτύτερα θεωρούσαμε δεδομένα σχετικάμε τον κλάδο του αυτοκινήτου, της επισκευής,της ανακατασκευής (rectifie), της απόσυρσης κ.λπ. Ενας κλάδος (του ρεκτιφιέ ή ανακατασκευ-ής κατά το ελληνικότερο) που σφύζει από ζωή,που απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους, πουδίνει τη «μάχη» του ενάντια σε ισχυρότερουςαντιπάλους, που προσπαθεί εδώ και δεκαετίεςνα βγει από την αφάνεια και να δημοσιοποιήσειτη λειτουργία του και την καλή επίδοση τωνανακατασκευασμένων κινητήρων. Εκεί βρήκαμετο γραμματέα της Ενωσης Βιοτεχνών ΡεκτιφιέΑττικής, κ. Αθανάσιο Τσιρέπα, και η πρόταση-πρόσκλησή του να συναντηθούμε με τον πρό-εδρο της Ενωσης, κ. Μάκη Γαβριήλ, μας έδωσετην ευκαιρία για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.Ετσι, άμεσα κλείστηκε το ραντεβού και η κου-βέντα που κάναμε με τους τρεις τους (ήταν πα-ρών και το μέλος του Δ.Σ. κ. Κώτσος Κων/νος)αποδείχτηκε «επιμορφωτική».

 

   - Τύπος της Κυριακής: Ποια είναι η κα-τάσταση της Ενωσης σήμερα;


   - Μάκης Γαβριήλ.: Καταρχήν δεν μιλάμε απλάγια Ενωση αλλά για Πανελλήνια Ομοσπονδία,που αυτή τη στιγμή αριθμεί 6 ενώσεις-μέλη μεπάνω από 140 ρεκτιφιέ σε όλη την επικράτειακαι με τριπλάσιους, τουλάχιστον, εργαζομένουςσε αυτά.Είμαστε οργανωμένοι, με δικά μας γραφεία, σταοποία γίνονται οι συνελεύσεις μας, με ηλεκτρο-νική διεύθυνση στο Internet (www.οβρε.gr) πουενημερώνεται συνεχώς για τις δραστηριότητέςμας, με επαφές με τα αρμόδια υπουργεία καιμε διάφορες άλλες κινήσεις, προσπαθώντας ναπροωθήσουμε τον κλάδο και τα συμφέροντάτου. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρω καιτην πιστοποίηση που τελευταία χορηγεί η Ομο-σπονδία μας στα ρεκτιφιέ που το επιθυμούν καιπου, βεβαίως, τηρούν τις προδιαγραφές.

 

   - «ΤτΚ»: Ποια είναι η άποψή σας γιατην απόσυρση;


   - Μ.Γ.: Η απόσυρση είναι ένα μέτρο που βολεύ-ει καθαρά μόνο τους εμπόρους καινούργιωναυτοκινήτων και βλάπτει όλους τους άλλουςκλάδους του αυτοκινήτου. Υποτίθεται ότι με τηναπόσυρση βοηθάς το περιβάλλον διώχνονταςτους ρυπογόνους κινητήρες. Μα δεν είναι αυ-τονόητο ότι όταν επισκευαστεί ένας καταπονη-μένος κινητήρας και μπούνε νέα ανταλλακτικάπάνω του θα δουλεύει σαν καινούργιος; Εκείδεν βοηθάς το περιβάλλον; Αλλωστε είναι καιτο σλόγκαν της Ομοσπονδίας μας: «ΡΕΚΤΙΦΙΕ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Και το χειρότεροόλων είναι πως σε πολλές περιπτώσεις οι απόαπόσυρση κινητήρες ξαναπωλούνται χωρίς επι-σκευή στην αγορά, κάνοντας διπλό κακό στοπεριβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με τον κλάδοτου ρεκτιφιέ με το μέτρο της απόσυρσης πλήτ-τεται και ο κλάδος των εμπόρων ανταλλακτι-κών, που είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας, διότι όλος αυτός ο όγκος των νέων ανταλλακτικών που εισάγονται για να διατεθούν για επισκευή, τελικά παραµένει στο ράφι. Αρα θα έπρεπε η Πολιτεία να δει λίγο πιο υπεύθυνα το συγκεκρι µένο µέτρο. Με λίγα λόγια, ΚΑΝΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ.

 

untitled-4

untitled-3

untitled-1

untitled-2

 

 

  - «ΤτΚ»: Μιας και µιλάµε για οικονοµία, ποιο είναι το κόστος µιας επισκευής;

 
  - Μ.Γ.: Αν µιλάµε για επιβατικό αυτοκίνητο, και ανάλογα µε το µοντέλο και τον κυβισµό του, η ολική επισκευή του κινητήρα, συµπεριλαµβανο-
µένων και των ανταλλακτικών, κυµαίνεται από 300 έως 1.000 ευρώ περίπου για την εργασία του ρεκτιφιέ.
Αθ. Τσιρέπας: Η ανακατασκευή ενός κινητήρα, στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που βιώνουµε όλοι µας, είναι πιο συµφέρουσα οικονοµικά και το ίδιο αξιόπιστη λειτουργικά µε την αγορά ενός νέου κινητήρα. Εξάλλου συµφέρον της ελληνικής οικονοµίας είναι να βοηθάµε την εγχώρια αγορά (ανακατασκευή) και όχι τις ξένες αυτοκινητοβιοµηχανίες.
Κων. Κώτσος: Με την ανακατασκευή ενός κινητήρα, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη σωστή λειτουργία του, έχουµε µικρότερη κατανάλωση
καυσίµων και λιγότερη εκποµπή ρύπων.

 

  - «ΤτΚ»: Εσείς τι προτείνετε, κ. Γαβριήλ;

 

  - Μ.Γ.: Η άποψή µου είναι ότι δεν θα έπρεπε να ακουστεί καθόλου η λέξη «απόσυρση» ως δέλεαρ για την αγορά νέου αυτοκινήτου. Οποιος θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο, να το κάνει αυτοβούλως µε τον κλασικό τρόπο που γινόταν τόσα χρόνια. Να µην παίζουµε το παιχνίδι των εµπόρων νέων αυτοκινήτων και να µην πλήττουµε τον κλάδο της επισκευής και του ρεκτιφιέ που τόσα έχει προσφέρει στην ελληνική οικονοµία
όλα αυτά τα χρόνια.


  - «ΤτΚ»: Αν είχατε µπροστά σας τον αρµόδιο υπουργό τι θα του ζητούσατε;

 
  - Μ.Γ.: Να δηµιουργήσει έναν ανεξάρτητο κρατικό φορέα υπό την αιγίδα του υπουργείου, κάτι σαν το ΚΤΕΟ, και κάθε αυτοκίνητο δεκαετίας
να περνάει υποχρεωτικά από δωρεάν έλεγχο κινητήρα, και όπου κρίνεται απαραίτητο να είναι υποχρεωτική η ανακατασκευή (και όχι η αλλαγή κινητήρα) µε µια σχετική επιδότηση. Καταστήµατα του κλάδου µας υπάρχουν σε όλη την Αττική και σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ετσι, µε αυτόν τον τρόπο δεν θα χαθεί η επισκευή και θα συµβάλουµε όλοι µας στην οικονοµία, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ριζοσπαστική λύση αλλά ίσως και λίγο προχωρηµένη για τα δεδοµένα της
χώρας µας ...


  - Κ.Κ.: Ενα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου µας είναι η αγορά µεταχειρισµένων, µη ελεγµένων, κινητήρων. Πιστεύω ότι οποια-
δήποτε µεταχειρισµένη µηχανή πωλείται, θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί πρωτίστως από πιστοποιηµένο ρεκτιφιέ.


  - Α.Τ.: Θα συµφωνήσω ότι µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία ενός µεταχειρισµένου κινητήρα και επιπλέον προφυλάσσεται και ο καταναλωτής από µια αποτυχηµένη αγορά.

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος 

SITE: http://www.e-typos.com

ΕΝΘΕΤΟ: http://www.e-typos.com/entheta/12/road20110306pp.pdf